• Business Matching 3!

    Sáng ngày 21/3/2015 - Câu lạc bộ Doanh nhân 20-30 đã tổ chức thành công chương trình Business Matching 3 tại KS Eden Plaza (Số 5 Duy Tân) với sự tham gia của hơn 50 Doanh nhân.

    Xem tiếp

Giới thiệu

img

Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nhà doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân t

Xem tiếp