• Mời tham gia viết bài Hội thảo về khoa học Quản trị và Kinh doanh lần 4 (COMB 2015)!

  Với sứ mệnh kết nối nền khoa học quản trị tiên tiến với thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức Hội thảo về Khoa học Quản trị và Kinh doanh lần 4 (COMB2015), Hội thảo diễn ra vào ngày 12 tháng 09 năm 2015 với chủ đề “Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC): Cơ hội, thách thức và giải pháp cho Doanh nghiệp”. Hội thảo là cơ hội để các nhà nghiên cứu và các nhà quản trị doanh nghiệp thảo luận, chia sẻ và phát triển nhận thức về các thách thức trong môi trường toàn cầu hóa, trong cộng đồng kinh tế chung AEC cũng như các chiến lược và công nghệ quản trị mới đối phó với vấn đề này, để từ đó có những đề xuất với chính quyền trong những thay đổi về cơ chế chính sách phù hợp hơn với điều kiện mới.

  Xem tiếp

Giới thiệu

img

Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nhà doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân t

Xem tiếp

 • image

  Doanh nghiệp vẫn còn gặp khó

  Đề án “phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020” đã được UBND thành phố thông qua vào ngày 31/12/2014. Sau 6 tháng thực hiện đề án với nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đến nay nhìn lại, doanh nghiệp cho biết vẫn còn nhiều điểm khó cần được sự quan tâm tháo gỡ của chính quyền.

  Xem tiếp