• ÔNG PHAN HẢI ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH HỘI DNT ĐÀ NẴNG

  (DĐDN) – Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng vừa tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2018 nhằm tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ IV đồng thời bầu Ban Chấp hành cho nhiệm kỳ mới. Theo đó, ông Phan Hải – Giám đốc Công ty TNHH – Thương mại BQ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội DNT Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2018.

  Xem tiếp

Giới thiệu

img

Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nhà doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân t

Xem tiếp

 • image

  Doanh nghiệp vẫn còn gặp khó

  Đề án “phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020” đã được UBND thành phố thông qua vào ngày 31/12/2014. Sau 6 tháng thực hiện đề án với nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đến nay nhìn lại, doanh nghiệp cho biết vẫn còn nhiều điểm khó cần được sự quan tâm tháo gỡ của chính quyền.

  Xem tiếp