• Quản trị doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi bằng phần mềm AMIS.VN

  Để phát triển mạnh mẽ trong thời kì kinh tế hội nhập, doanh nghiệp Việt phải nâng cao năng lực cạnh tranh. Đầu tư vào hệ thống phần mềm để quản trị điều hành là việc làm thiết thực, mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, e ngại lớn nhất của doanh nghiệp là chi phí đầu tư cho các hệ thống này lớn. Trước nhu cầu cần có hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả với chi phí hợp lý, Công ty Cổ phần MISA đã phát triển phần mềm Quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN. Hiện có hơn 3.000 doanh nghiệp đã tin tưởng lựa chọn sử dụng phần mềm này.

  Xem tiếp

Giới thiệu

img

Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nhà doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân t

Xem tiếp

 • image

  Doanh nghiệp vẫn còn gặp khó

  Đề án “phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020” đã được UBND thành phố thông qua vào ngày 31/12/2014. Sau 6 tháng thực hiện đề án với nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đến nay nhìn lại, doanh nghiệp cho biết vẫn còn nhiều điểm khó cần được sự quan tâm tháo gỡ của chính quyền.

  Xem tiếp